tumblr visitor stats

Communicatie

Thuis in Suriname zijn we bereikbaar via onze vaste telefoon en onze (Surinaamse) mobiel. Op sommige Caribische eilanden schijnen we te kunnen "roamen" met onze Surinaamse gsm,
maar die eilanden zijn we nog niet tegengekomen.

Communiceren doen we via onze website en per e-mail.
Twee mogelijkheden:
- via Internet in Internet-shops
- aan boord via de kortegolfzender plus modem via Winlink.
Het grote voordeel van Winlink
Winlink is er alleen voor de A-gelicenseerde radiozendamateur. Het grote voordeel van Winlink is dat het gratis is, dat je per radiostation minstens 30 minuten communicatietijd per dag hebt en dat je allerlei via het Internet beschikbare informatie kunt opvragen. Denk hierbij aan GRIB-files, weerkaarten en weerberichten (in vreemde talen toch wel erg handig als je ze in geschreven vorm ontvangt).
Met elke verbinding kun je een positierapport meesturen. Die positie wordt gepubliceerd op de Winlink-website en is dus toegankelijk voor elke belangstellende. Dat het traceren van een boot hiermee zeer eenvoudig wordt, zal duidelijk zijn. Prettige gedachte in geval van nood.

Wie geen A-machtiging heeft kan gebruik maken van een vergelijkbaar systeem via Sailmail, maar hieraan zijn kosten verbonden, de communicatietijd is beperkt en opvraagbare info is beperkter.

Updated 11/2007
Volgende onderwerp